تماس با ما

زاهدان خیابان مصطفی خمینی غربی-کدپستی : 9817678863

شناسه ملی شرکت : 10500051928

تلفنهای شرکت :

کد شهرستان: 054

روابط عمومی : 33449751

تلفنخانه: 33442310 – 33442087

دفتر مدیر عامل : 33440056

واحد فناوری اطلاعات: 33436293

پست الکترونیک: INFO@WTC11.IR

دکمه بازگشت به بالا
Skip to content