اطلاع رسانی

مناقصات و مزایده ها

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در نظر دارد شش واحد سردخانه وچهار واحد کارخانه نان ماشینی خود به شرح جدول ذیل با کلیه تجهیزات وتاسیسات صنعتی وماشین آلات ولوازم یدکی وبا شرایط وضعیت موجود فعلی مطابق شرح ماشین آلات وتاسیسات از طریق مزایده عمومی وبه بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.متقاضیان می توانند جهت دریافت شرایط مزایده از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز کاری به نشانی: تهران ،خیابان فاطمی ، روبه روی سازمان آب ، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران(ساختمان شماره 3) ، طبقه ششم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات یا زاهدان شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه11 به نشانی خیابان مصطفی خمینی غربی مراجعه نموده وجهت بازدید از سردخانه ها وکارخانه های نان ماشینی به نشانی های مربوطه در صدر این آگهی مراجعه نمایند متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را وفق شرایط مزایده برای یک یا چند واحد سردخانه وکارخانه های نان ماشینی به صورت جداگانه ارائه نمایند .

.فروش سردخانه ها وکارخانه های نان ماشینی به صورت نقدی می باشد.

2.تاریخ انتشار نوبت دوم: 2 روز بعد از آگهی نوبت اول خواهد بود.

3.مهلت تحویل اسناد به متقاضیان :از تاریخ انتشار آکهی نوبت دوم به مدت ده روز کاری تا مورخ 9/4/89 می باشد

4.مهلت قبول پیشنهادات وتحویل به دبیرخانه: بعداز آخرین روز مهلت دریافت اسناد (بند3) به مدت 10 روز کاری تا مورخ 26/4/89 (به نشانی های 1: تهران ، خیابان فاطمی ، روبه روی سازمان آب، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران(ساختمان شماره3) ، طبقه ششم دبیرخانه کمیسیون معاملات 2: زاهدان شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه11) می باشد.

5.زمان ومحل گشایش پیشنهادها : ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 30/4/89 در محل شرکت به نشانی تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب ، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (ساختمان شماره3) طبقه هشتم دفتر معاونت اداری ومالی شرکت خواهد بود.

6.سپرده شرکت در مزایده معادل 5% (پنج درصد) مبلغ پایه کارشناسی خواهد بود.

نوع ملک : سردخانه400تنی سراوان
کاربری : سردخانه
عرصه(مترمربع): 2408
اعیان(مترمربع): 509
قیمت پایه(ریال): 750ر207ر947ر3
نشانی: شهرستان سروان ، خیابان امام خمینی جنب هتل نیکی
———————————————————————-
نوع ملک : سردخانه 400تنی زابل
کاربری : سردخانه
عرصه(مترمربع): 1980
اعیان(مترمربع): 70ر457
قیمت پایه(ریال): 000ر803ر641ر4
نشانی:زابل-خیابان بلوار کارگر
———————————————————————-
نوع ملک : سردخانه 400تنی ایرانشهر
کاربری : سردخانه
عرصه(مترمربع): 1928
اعیان(مترمربع): 593
قیمت پایه(ریال): 000ر232ر024ر5
نشانی:ایرانشهرخیابان الزهرا، روبه روی مسجد الزهرا
———————————————————————-
نوع ملک : سردخانه 400تنی خاش
کاربری : سردخانه
عرصه(مترمربع): 2492
اعیان(مترمربع): 71ر467
قیمت پایه(ریال): 650ر002ر904ر2
نشانی:خاش خیابان انقلاب
———————————————————————-
نوع ملک : سردخانه400تنی زاهدان
کاربری : سردخانه
عرصه(مترمربع): 08ر2865
اعیان(مترمربع): 21ر647
قیمت پایه(ریال): 180ر909ر467ر6
نشانی:زاهدان خیابان دانشجوکوچه شماره9
———————————————————————-
نوع ملک : سردخانه5000 تنی کوثر چابهار
کاربری : سردخانه
عرصه(مترمربع): 20460
اعیان(مترمربع): 7460
قیمت پایه(ریال): 000ر710ر688ر25
نشانی:چابهار کمربندی شیلات
توضیحات:عرصه متعلق به شهرداری واعیان متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
———————————————————————-
نوع ملک : کارخانه نان ماشینی ایرانشهر
کاربری : نان ماشینی
عرصه(مترمربع): 11180
اعیان(مترمربع): 4020
قیمت پایه(ریال): 000ر475ر364ر7
نشانی:ایرانشهرخیابان 22 بهمن ، ورودی خیابان خاش
———————————————————————-
نوع ملک : کارخانه نان ماشینی چابهار
کاربری : نان ماشینی
عرصه(مترمربع): 21520
اعیان(مترمربع): 3428
قیمت پایه(ریال): 000ر060ر419ر10
نشانی:چابهار، خیابان شهید باهنر، حدفاصل خیابان امام وخیابان حافظ
———————————————————————-
نوع ملک : کارخانه نان ماشینی زاهدان
کاربری : نان ماشینی
عرصه(مترمربع): 12ر7778
اعیان(مترمربع): 3219
قیمت پایه(ریال): 600ر187ر821ر13
نشانی:زاهدان واقع در خیابان طباطبایی نرسیده به میدان تره بار قدیم
———————————————————————-
نوع ملک :کارخانه نان ماشینی زابل
کاربری : نان ماشینی
عرصه(مترمربع): 10520
اعیان(مترمربع): 2406
قیمت پایه(ریال): 000ر900ر774ر13
نشانی:زابل واقع در بلوار کارگر
———————————————————————-

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Skip to content