صفحه اصلی | شکایاتدرباره ما | ارتباط با ما | انگلیسی                                                                   تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

نظر سنجینظر شما در مورد وب سایت جدید شرکت چیست؟  18/10/1390

1- عالی
47%
2- خوب
24%
3- متوسط
8%
4- بد
21%

 تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات : شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران : 84398-021

 

Website Powered By Noujan.net