صفحه اصلی | شکایاتدرباره ما | ارتباط با ما | انگلیسی                                                                   تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

پــــــیام روز

ای منتظران گنج نهان می آید/../آرامش جان عا‌شقان می آید/../بربام طلایه داران ظهور/../گفتندکه صاحب الزمان می آید/../میلادحضرت مهدی پیشاپیش مبارک باد     فايل ضميمه
تاریخ اعتبار: -    شماره آگهی:

آقا سلام،باز منم،خاک پایتان،
دیوانه ای که لک زده قلبش برایتان!

در این کلاس سرد، حضور شما واجب است.
این بار چندم است که استاد غایب است؟

نرگس شکفته است، تو را داد می زند
آقا بیا که فاصله فریاد می زند

این روزها نمی شود اندوهگین نبود
دلواپس نهایت تلخ زمین نبود

تب کرده مادرم ز غمت مدتی مدید
هذیان مادرم شده "آقا خوش آمدید"

امضاء:دو چشم خیس و دلی در هوایتان
دیوانه ای که لک زده قلبش برایتانّ


 تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات : شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران : 84398-021

 

Website Powered By Noujan.net