صفحه اصلی | شکایاتدرباره ما | ارتباط با ما | انگلیسی                                                                   تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

آرشیو خبری


                                                                                                                                   6/6/1398ویژه نامه الکترونیکی شهریور ماه 98 در غلات نیوز


به گزارش روابط عمومی اداره غله و خدمات بازرگانی استان سیستان و بلوچستان؛ اولین ویژه نامه الکترونیکی استان در خصوص حوزه گندم ، آرد و نان در نشریه غلات نیوز با آدرس لینک: http://www.ghalatnews.ir/uploads/sistan_32931.pdf منتشر شد.
http://www.ghalatnews.ir/uploads/sistan_32931.pdf

 تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات : شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران : 84398-021

 

Website Powered By Noujan.net