صفحه اصلی | شکایاتدرباره ما | ارتباط با ما | انگلیسی                                                                   تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

آرشیو خبری


                                                                                                                                   17/4/1398رشد خرید دانه های روغنی در استان سیستان و بلوچستان


به گزارش روابط عمـومی شـرکت غله و خدمـات بازرگانی منطقه۱۱استان سیستان و بلوچستان؛ مهندس غلامعلی گنجعلی مدیر عامل شرکت غله استان گفت: خـرید دانه های روغنی در استان تا کنون بمقـدار ۱۷۴تن انجـام گـردیده که از این مقـدار گلـرنگ ۱۵تن و کلزا ۱۵۹تن بـوده.
ایشان یکی از دلایل کشت دانه های روغنی از نظر قیمت بالای آن اعلام کرده و گفت: باتوجه به شرایط باید کشت دانه های روغنی شامل؛ آفتابگردان، کلزا و گلرنگ توسعه یابد.
وی در ادامه گفت: دانه های روغنی به صورت آبی کشت می شود و گیاهی است که نیاز آبی کمی دارد بنابراین می تواند با غلات تناوب خوبی داشته باشد و نیز برای کشاورز هم مرقوم به صرفه می باشد به همین دلیل است کشت دانه های روغنی از جمله کلرنگ و کلزا در استان با استقبال خوبی روبرو شده است.

 تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات : شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران : 84398-021

 

Website Powered By Noujan.net