صفحه اصلی | شکایاتدرباره ما | ارتباط با ما | انگلیسی                                                                   تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

تماس با ما


زاهدان خیابان مصطفی خمینی غربی-کدپستی:9817678863

شناسه ملی شرکت : 10500051928

تلفنهای شرکت :

کد شهرستان: 054

روابط عمومی : 33449751

تلفنخانه: 33442310 - 33442087

دفتر مدیر عامل : 33440056

واحد فناوری اطلاعات: 33436293

پست الکترونیک: INFO@WTC11.IR

   ارسال به: واحد فناوری
  *نام:
  *Email:
  *تلفن:
  *عنوان:
* توضیحات:

 تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات : شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران : 84398-021

 

Website Powered By Noujan.net